به گزارش اکوایران، تورم 12 ماهه خوراکی‌ها نشان می‌دهد که قیمت سبد خوراکی خانوارها در طول یک سال چند درصد تغییر کرده است. بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که تورم سالانه خوراکی‌ها از اواخر دهه 90 وارد یک روند صعودی شده و این روند تا اواسط سال 1400 ادامه یافته است. سپس با یک اُفت موقتی کوتاه، دوباره رو به افزایش گذاشته و در اردیبهشت سال گذشته رکورد 74 درصدی از خود بر جای گذاشته است. با این حال، به نظر می‌رسد سیاست‌های ضدتورمی دولت تا حدی کارساز بوده چرا که از انتهای بهار سال گذشته، تورم سالانه خوراکی‌ها روندی نزولی به خود گرفته که تا فروردین امسال ادامه یافته است. این نرخ در فروردین 1403 برای اولین بار از سال 1399 به بعد، دوباره به کمتر از 40 درصد رسیده است.

030225

رکورد سه ساله در تورم خوراکی‌ها، این بار در جهت نزولی

تورم خوراکی‌ها نشان می‌دهد که قیمت یک سبد یکسان از اقلام خوراکی،‌ آشامیدنی و دخانیات خانوارها چند درصد نسبت به گذشته تغییر کرده است. نرخ سالانه این شاخص از تقسیم «میانگین تغییر قیمت این سبد در 12 ماه منتهی به فروردین سال جاری» بر «میانگین تغییر قیمت این سبد در 12 ماه منتهی به فروردین سال گذشته» به دست می‌آید. بنابراین تورم سالانه نشان‌دهنده میزان افزایش قیمت خوراکی‌ها در یک سال اخیر است.

این شاخص در اسفند 1399 برابر با 39 درصد بوده است. به طور کلی تا اواسط دهه 90 تورم سالانه خوراکی‌ها کمتر از 30 درصد بوده اما از اواخر سال 99 روند صعودی در این شاخص شکل می‌گیرد به طوری که تورم سالانه خوراکی‌ها در مهر 1400 به بیش از 60 درصد می‌رسد.

از آبان ماه همان سال، تورم سالانه خوراکی‌ها دوباره کاهشی می‌شود به طوری که در اردیبهشت سال 1401 به محدوده 49 درصد می‌رسد. با این حال، با اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی 4 هزار و 200 تومانی در انتهای بهار آن سال، دوباره تورم سالانه خوراکی‌ها روند صعودی به خود می‌گیرد. این افزایش تا جایی ادامه می‌یابد که این نرخ به سقف تاریخی 74.9 درصد می‌رسد.

به نظر می‌رسد که با اتخاذ سیاست‌های ضد تورمی دولت، تورم سالانه خوراکی‌ها کنترل شده و دست از افزایش برداشته است. این شاخص از خرداد 1402 رو به کاهش گذاشته و نهایتا در فروردین امسال به 37.3 درصد رسیده است. در طول 3 سال گذشته، این نخستین باری است که تورم سالانه خوراکی‌ها دوباره به کمتر از 40 درصد رسیده است.