البته به این شرط که تمامی محصولات یادشده به ارزانترین قیمت خریداری شوند، گرانی ماهی در بازار شب عید ۱۴۰۳ دسترسی به ماهی را برای بسیاری از افراد دشوار کرده است.

افزایش هزینه‌های تولید، افزایش نرخ ارز، کاهش میزان صید، تغییرات اقلیمی و مشکلات در بخش تولید ماهی، همگی به افزایش قیمت ماهی در بازارهای داخلی منجر شده است.

به عنوان مثال، افزایش نرخ ارز باعث شده است که هزینه غذای وارداتی ماهی افزایش یابد و این برای مصرف کنندگان قیمت‌ها را بالا ببرد.

با این وجود، افزایش قیمت ماهی تنها مشکل مرتبط با این موضوع نیست. درآمد مردم نمی‌تواند همگام با افزایش قیمت‌های این بازار حرکت کند. به عبارت دیگر، اینطور که در بازار نقل است، درآمد متوسط خانوارها نسبت به افزایش قیمت ماهی رشد کافی نداشته است.

به هر حال این غذای ویژه شب و روز عید، امسال ازسفره بسیاری از شهروندان حذف یا کم شده یا افراد به دلیل بالا بودن هزینه‌ها مجبورشدند نوع ماهی که خریداری می‌کردند را تغییر دهند.