درویش در ادامه صحبت‌هایش افزود: [چرا] به سمت روشی می‌رویم که تبعات جبران‌ناپذیر زیست محیطی به همراه دارد. هزینه تصفیه یک مترمکعب آب فاضلاب یک پنجم شیرین کردن آب خلیج فارس است. زمانی که آب شیرین می‌شود آب خاکستری و خطرناک را راهی خلیج فارس می‌کنیم. امروز دیوار ساسانی در معرض نابودی طرح انتقال آب خلیج فارس به استان فارس قرار گرفته است.