اکوایران، بسیاری از سیاست‌گذاران حقوق سالمندان را در رده حقوق افراد دارای معلولیت قرار می‌دهند، اما واقعیت اینجاست که سالمندان لزوما معلول نیستند. حمید قنبری، حقوقدان در سومین قسمت از برنامه «حقوق فراموش شده» توضیح می‌دهد که سالمندان، هم می‌توانند با تبعیض مواجه شوند، هم از نظر مالی آسیب پذیرند. در دنیا با این آسیب‌ها چگونه برخورد شده است؟ بسترهای قانونی در ایران تا چه اندازه می‌توانند با این آسیب‌ها مقابله کنند؟