حقوق دولتی مس به یکباره افزایش پیدا کرد، ممکن است این عدد در سال ۱۴۰۳ هم افزایش پیدا کند. نتیجه این موضوع کاهش اشتغال در بخش مس خواهد بود.

به گفته او، تنها موضوعی که توانست به این حوزه کمک کند افزایش قیمت دلار و قیمت جهانی مس بود. اگر دلار رشد پیدا نمی کرد و نرخ LME افزایش نمی یافت، نمی توانستیم کاری از پیش ببریم.