این هلدینگ تخصصی با هدف سرمایه گذاری در بخش معادن و صنایع معدنی کشور فعالیت می‌کند.

شرکت مبنای خاورمیانه از زیرمجموعههای بانک پاسارگاد با ۱۵ درصد اصلی‌ترین سهامدار میدکو است.

شرکت سرمایه‌گذاری پارس آریان مجد، و شرکت راهبرد سرمایه ایرانیان که هردو وابسته به بانک پاسارگاد هستند از سهامداران عمده میدکو به شمار می روند.

دادههای به دست آمده براساس تاریخ ۱۵ اسفند ۱۴۰۲ است.