به گفته او، اما برخی ساختارها معیوب است و به همین دلیل انگیزه برای استفاده حداکثری از توان خود را نداریم. متاسفانه تصویر بازی به نحوی چیده می‌شود که احساس کنیم کار نابخردمندانه‌ای در حال انجام است.

نسخه کامل در وبسایت اکوایران