قاسمی افزود: برخی تفاوت نقل و انتقال پول در داخل کشور با نقل پول در جامعه بین الملل را نمیدانند. این گونه نیست از طریق تجارت الکترونیک داخلی بتوانیم با جهان مبادله کنیم.

او معتقد است: اگر تعطیلات آخر هفته تغییر کند و پنجشنبه و جمعه تعطیل باشیم؛ عملا مبادلات مالی ایران با جهان ۴ روز به تاخیر می‌افتد.