به نظر می‌رسد، مسیر طلا، مسیر مبهمی شده است که برای مشخص شدن آن باید در انتظار صحبت‌های روز سه شنبه جروم پاول، رییس فدرال رزرو بود.

به گفته کارشناس برنامه مارکت تایمز، صعودی شدن طلا، ارتباط مستقیمی به مسیر نفت دارد و نفت نیز تنها درصورتی افزایش خواهد یافت که نگرانی هایی که در سمت عرضه نفت وجود دارد، به قوت خود باقی بمانند. اگر نفت بتواند رشد کند، انتظارات تورمی هم بالا خواهند رفت و به دنبال آن میتوان، رشد انس جهانی را نیز شاهد بود.

علی رضاپور، تحلیلگر بازارهای مالی در برنامه مارکت تایمز این هفته دلایلی که میتوانند موجب صعودی شدن مسیر نفت و به دنبال آن رشد طلا شوند را بررسی میکند.