به گزارش اکوایران، طبق روال هر ماه، پیش از انتشار آمار رسمی از تحولات بازار مسکن، برآورد قیمتی مبتنی بر شاخص دلاری برای بهمن ماه نیز صورت گرفت.

طبق این برآورد، متوسط قیمت مسکن در بهمن‌ماه با رشد مواجه بود.

در حالی که برآورد اکوایران از قیمت مسکن در دیماه ۷۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بود، میانگین حسابی مرکز آمار از متوسط قیمت در این ماه، ۷۷ میلیون تومان در هر مترمربع بود. البته در برخی ماه‌ها برآورد با آنچه گزارش‌های رسمی روایت می‌کردند، فاصله داشت.

با این حال، اولین برآورد از قیمت مسکن پایتخت در بهمن ماه طبق شاخص دلاری محاسبه شد.