گروه دیگری از کارشناسان نیز فارغ از توان اداری، عنوان می کنند چنین تفاهم نامه ای بیش از آنکه راه نجات برای بازار مسکن پایتخت باشد، اتفاق مبارکی برای چینی ها محسوب می شود.

حجت میرزایی، اقتصاددان و معاون پیشین شهرداری تهران پشت صحنه امضای این تفاهم نامه را روایت می کند و می گوید: این تفاهم نامه اگرهم اجرایی شود که بعید است درمان درد بازار مسکن نیست.