برای پاسخ به این سوال در ابتدا نگاهی به دره‌ها و قله‌های شاخص دلاری مسکن از سال ۹۸ تاکنون شده و در گفت‌و‌گو با فرهاد خان میرزایی، پژوهشگر اقتصادی، رابطه قیمت دلار با مسکن مرور شده است.

در بخش دیگر برنامه این هفته، در پرس‌و‌جو با واسطه‌گران ملکی در مناطق لوکس تهران، ادعای امضای قراردادهای دلاری در بازار اجاره راستی آزمایی شده است.

در پایان هم چالش‌های قرارداد شهرداری با چینی‌ها بر سر واگن‌های مترو بررسی شده است.

 

۰۰:۴۶ شاخص دلاری مسکن مورد تایید اقتصاددانان است؟

۱:۳۳ فرمول شاخص دلاری مسکن

۲:۲۹ قله و دره شاخص دلاری مسکن از ۹۸ تاکنون

۵:۵۳ رابطه مسکن و دلار در یک دهه

۱۷:۳۰ قراردادهای دلاری در بازار اجاره؟

۲۰:۳۴ ابهام در قرارداد چینی شهرداری تهران