در بخش دیگر این برنامه روایت آماری از روند مالکیت و اجاره‌نشینی ارائه شده و همینطور دلیل سقوط معاملات ملکی از ابتدای سال جاری از فعالان بازار ملک پرس‌و‌جو شده است. «سطح آمادگی تهران در برابر زلزله چقدر است؟» نیز پرسشی است که در بخش انتهایی برنامه به آن پاسخ داده شده است.

۰۰:۵۱ نحوه تصرف ملکی خانوارهای ایرانی از دهه۶۰ تاکنون

۴:۰۴ دلیل افزایش خانوارهای اجاره نشین

۸:۴۰ نقطه عطف بازار وسکن ۱۴۰۲

۹:۵۳ تصویر بازار مسکن در ۱۴۰۳

۱۲:۳۵ روند بازار اجاره در سال جاری

۱۸:۲۰ ارزش دلاری قیمت مسکن

۲۶:۰۴ آمادگی تهران در برابر زلزله