ارزش بازار این شرکت در حال حاضر حدود ۵۵۷ هزار میلیارد تومان است.

سهامداران عمده فارس گروه پتروشیمی تابان فردا و سرمایه گذاری اهداف که وابسته به شرکت صندوق بازنشستگی نفت هستند مجموعا با ۳۰ درصد، سهامدار اصلی فارس به شمار می روند.

داده های به دست آمده براساس تاریخ ۱۵ اسفند ۱۴۰۲ است.