رپرتاژ آگهی: شرکت توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب  درنظر دارد مقدار 10.000  تن منومر استایرن وارداتی خود موجود در مخازن پتروشیمی پارس را بر اساس اطلاعات سایت www.snowaeps.com از طریق مزایده عمومی در پارت‌های 500 تنی به فروش برساند. متقاضیان می توانند پیشنهادات مالی خود را از تاریخ 1402/8/29 تا تاریخ 1402/8/30 به صورت رسمی به ایمیل Commercial.Tender@enpetro.com   ارسال نمایند.

لازم به ذکر است فروش به تولید کنندگان پلی استایرن ها امکان پذیر نخواهد بود و پیشنهاد های رسیده در کمیسیون فروش باز و نتیجه آن اعلام خواهد شد. شرکت در رد یا قبول پیشنهادها مختار می باشد.