انصاری نیک مدیرعامل شرکت پتروشیمی بندرامام در حاشیه همایش و نمایشگاه بین المللی ایران پتروکم : 

تعاملات میان بنگاه‌های صنعتی و پولی مالی  از عوامل ارزش افزایی است. بانک شهر با تامین مالی نوین می‌تواند بازوی حمایتی  برای معماری بندر امام نوین  قلمداد شود. حضور بانک شهر در نوسازی و تامین مالی بخش تولید در بندر امام نوید بخش روزهای خوب برای این شرکت است.

بدون تردید ابزار نوین بانک شهر، یاری رسان گردش نقدینگی شرکت در روزهای سخت خواهد بود.