علی رضاپور، تحلیلگر بازارهای مالی در برنامه مارکت تایمز از پیش‌بینی خود درمورد این داده‌ها و همچنین سناریوهای مختلف فدرال رزرو صحبت می‌کند.

نسخه کامل در وبسایت اکوایران