این گزارش تاکید دارد که اگر چه در طول چندین دهه قوانین زیادی برای رسیدن به برابری در بازار کار جهانی ایجاد شد اما همچنان تا محو کامل نابرابری در بازارکار جهانی، راه دشوار و طولانی است.

در بخشی از این گزارش تاکید شده که در ۶۲ اقتصاد هم سن بازنشستگی زنان و مردان یکسان نیست و زنان زودتر از مردان بازنشسته می‌شوند. در بخش دیگری از این گزارش هم آمده اگر به طور کلی در دنیا به مردان یک دلار دستمزد پرداخت شود، دستمزد زنان در مقایسه با آن‌ها فقط ۷۷ سنت است.
جایگاه ایران در شاخص‌هایی که این گزارش از آن‌ها نام برده، کجاست؟ بهترین کشور از نظر قوانین برابری در حوزه بازار کار کجاست و اقدامات دنیا در راستای رسیدن به برابری تا چه اندازه تغییرات ایجاد کرده است؟ در این گزارش به این پرسش‌ها پاسخ دادیم.