انتخابات مجلس هنوز در صفحه نخست روزنامه‌ها ادامه دارد. روزنامه‌های اصولگرا از فاتحان نوشته‌اند و روزنامه‌های اصلاح طلب به دنبال معرفی بازندگان هستند.

چرا در ایران شاهد صف‌های متعدد هستیم، دنیای اقتصاد امروز گزارشی دارد درباره پدیده صف. این روزنامه نشان داده صف محصول یک نگرش اقتصادی است.

ایرنا هم صبح امروز خبر داده حماس و اسرائیل احتمال دارد درباره طرح شش هفته‌ای وقفه در جنگ توافق کنند.