تازه‌ترین داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد که رشد اقتصادی کل کشور در پاییز امسال نسبت به تابستان کاهش پیدا کرده اما در مقایسه با پاییز سال گذشته در سطح بالاتری قرار گرفته است.

از بین اجزای اصلی اقتصاد، بالاترین رشد مربوط به نفت و سپس با اختلاف زیادی مربوط به بخش خدمات بوده است. 

اما اگر بخش‌های نفت و خدمات نمی‌توانستند به چنین رشدی دست پیدا کنند آیا باز هم کل اقتصاد با رشد مثبت روبرو می‌شد یا ممکن بود به محدوده منفی سقوط کند؟