دیوار سیاست برای ممانعت از واردات و تجارت آزاد

پاره ای از مدافعان ساز و کار تعرفه ای مخالف واردات و تجارت آزاد هستند و  از این رو با ایجاد دیوارهای بلند تعرفه ای و سازوکارهای ضدتجاری از واردات کالا جلوگیری می کنند عملی که باعث میشود کالای ارزان بازارهای خارجی به بهانه حمایت از تولیدات داخل با قیمتی گزاف به مشتری داخلی فروخته شود. همچنین کالای مشابه داخلی نیز به علل مختلف من جمله هزینه بالای نهاده های تولید با قیمتی بالا به دست مشتریان می رسد.

 

فردریک باستیا و داستان شمع سازان

فردریک باستیا اقتصاددان سرشناس فرانسوی در قرن ۱۹ این مسئله را به خوبی مورد بررسی قرار داده است، او با ارائه نمونه ای به این موضوع می پردازد.

شمع سازان مدعی بودند از رقابت ناعادلانه یک رقیب خارجی رنج می برند. تولید کننده خارجی نور، چنان برتری نسبت به آن ها داشت که با محصول خود بازارهای داخلی آن ها را مورد تهدید قرار میداد. رقیب خارجی آن ها نور را رایگان ارائه می داد. به اذعان آنها لحظه ای که این خارجی در کشور ظاهر می شود، تمام مشتریان، بازار آنها را ترک می کنند و به او مراجعه می کنند. در نتیجه، کل صنعت داخلی کاملا راکد جلوه می کند. این سازنده خارجی که بدون زحمت با آنها رقابت می کند، کسی نیست جز خود خورشید!

آنها دادخواستی ترتیب دادند که قانونی را تصویب کنید که دستور می دهد همه پنجره ها، نورگیرها، کرکره ها و پرده ها را در سراسر کشور ببندند - یعنی همه روزنه ها و شکاف هایی که نور خورشید از طریق آنها می تواند به خانه ها وارد شود. آنها مدعی بودند این نور آفتاب رایگان به کسب و کارشان  آسیب می زند چرا که تمام صنعت ساخت شمع و صنایع وابسته به آن را تحت تاثیر قرار می دهد. آنها بیان داشتند از آنجا که همیشه به کشورشان خوب خدمت کرده اند، می طلبد که کشور اکنون آنها را از این رقابت نابرابر با رقیب خارجی حمایت کند.

 

اگر کالاها از مرزها عبور نکنند، سربازان عبور خواهند کرد

 

فردریک باستیا کنایه ای تند به این سازندگان شمع می زند و با بررسی روند بازار به آنها یادآور می شود که تقاضای آنها جز افزایش قیمت کالای مصرفی در داخل و محدود سازی تجارت آزاد حاصلی نخواهد داشت. به عقیده او اگر کالاها از مرزها عبور نکنند سربازان عبور خواهند کرد. او با دفاع از نظریه بازار آزاد بر این نکته اشاره دارد که کشیدن دیوار های بلند تعرفه ای در گمرک و ممانعت از ارتباط با بازارهای جهانی در ابتدا به ضرر تمام صنایع و در نهایت باعث ضرر زدن به جیب مصرف کننده است.

 

راهکار اقتصادی

به عقیده اقتصاددانانی چون فردریک باستیا راهکار این مسئله استفاده از ساختارهای تعرفه ای نیست، بلکه پیوستن به نظام های عظیم و پیچیده بازار تولیدات محصول است. راهی  که علاوه بر افزایش تولید، اتصال بازار کالای داخل به خارج و بالعکس، عرضه نیروی کار به بازارهای خارج و در نهایت باعث کاهش قیمت نهایی مصرف کننده هم می شود. تجارت آزاد این راه را برای اقتصاد هموار می کند.