محمد بهشتی در گفتگو با برنامه «نردبان» اکوایران به این می پردازد که ایرانی کیست؟ به نظر او شاید این گزاره ساده ای باشد که بگوییم ایرانی بودن، یعنی اهل ایران بودن، اما درواقع ما اهل ایران بودن را فراموش کرده ایم، ما تلاش می کنیم همه بشویم، اما تلاشی نمی‌کنیم که اهل ایران بشویم. او می گوید: اهل ایران بودن یعنی زیستن را در ایران تمرین کنیم، یعنی مشق ایرانی بودن بنویسیم، در حال حاضر اینکه حال طبیعت و محیط زیستمان خوب نیست، حال فرهنگمان خوب نیست، یعنی اهل ایران بودن و زیستن در ایران را فراموش کرده ایم.