علیرضا صالحی، رییس کمیته استیناف در گفت و گو با اکو ایران در مورد چرایی صدور این حکم توضیح می‌دهد و جزییاتی شنیدنی از تخلفات باشگاه‌ها ارایه می‌کند.

این مصاحبه، حاوی ارقام حیرت‌انگیز است! صالحی اعتقاد دارد قواعد باید طوری طراحی گردد که نتایج در داخل زمین مشخص شود.