در آستانه جابجایی فصل اولین قسمت این برنامه با منصور ضابطیان روزنامه نگار و کارگردان آغاز می شود.

 ضابطیان می گوید:آنچه این روزها حسرتش شده نداشتن فرصت برنامه ریزی بواسطه عدم قطعیت‌ها است.

او روایت می کند سال ۸۵ مدیر یک موسسه هنری خصوصی در کره جنوبی به او‌گفته، کره‌ای‌ها می‌خواهند پس از موفقیت اقتصادی در فتح بازارها سراغ عرصه فرهنگ بروند و این عرصه را جهانی کنند. 

ضابطیان می‌گوید این  هدف مدیر کره ای را چند ماه قبل در روستایی در قشم لمس کرده، جایی که دختر ی روستایی خودآموز زبان کره ای یاد گرفته بود و ۱۸ دانش آموز داشت!