بازوی پژوهشی مجلس در یک گزارش درباره کسری ۲۲.۵ درصدی از منابع مربوط به هدفمندی یارانه‌ها در تبصره ۱۴ به دولت هشدار داده است و این چالش پیش‌ روی دولت را به تثبیت نرخ دلار نیمایی روی ۲۸۵۰۰ تومان مربوط می‌داند. 

ماجرای کسری ۱۴۸ هزار میلیارد تومانی دولت در منابع یارانه‌های امسال چیست؟ آیا این کسری از تبعات تثبیت نرخ نیمایی است؟ 

در این گزارش به این سوالات پاسخ می‌دهیم.