تعیین دستمزد کارگران (نیروی کار تحت پوشش قانون کار) در شورای عالی کار طبق روال معمول از هفته‌های گذشته آغاز شده است.

شورای‌عالی کار با ترکیب نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان هر ساله با فرمول سنتی چانه‌زنی، بر سر دستمزد تا واپسین روزهای سال مذاکره می‌کنند.

یکی از فرمول‌های دستمزد، طی چند سال گذشته، تعیین مزد به صورت منطقه‌ای است. موضوعی که نمایندگان کارگری با آن مخالفند و بر این باورند با تعیین دستمزد متغیر متناسب با مناطق مختلف، حق کارگران شاغل در مناطق محروم تضییع می‌شود. از سوی دیگر نمایندگان کارفرمایی شورای عالی کار معتقدند به واسطه تفاوت هزینه‌های معیشت در شهرهای کوچک و بزرگ، دستمزد نیز باید با در نظر گرفتن این متغیر تعیین شود.

همین موضوع باعث شده تا طی حدود سه سال گذشته با وجود جدی شدن تعیین دستمزد به صورت منطقه‌ای، این طرح اجرایی نشود.

اکوایران در مناظره‌ای با حضور محسن باقری عضو کارگری شورای عالی کار، داود جوانی عضو کارفرمایی شورای عالی کار و فاطمه عزیزخانی کارشناس اقتصادی به بررسی تعیین دستمزد در سال آینده پرداخته است.