به گزارش اکوایران، بر اساس گزارش سازمان امور مالیاتی کشور، طی 10 ماهه اول سال 1402، مجموع مالیات‌های وصولی از طریق مالیات بر کالاها و خدمات و همچنین مالیات‌های مستقیم به 627 هزار میلیارد تومان رسیده است.

از این رقم، 257 هزار میلیارد تومان مربوط به مالیات بر کالاها و خدمات و 370 هزار میلیارد تومان مربوط به مالیات‌های مستقیم بوده است. در بخش مالیات‌های مستقیم، 235 هزار میلیارد تومان از طریق مالیات بر اشخاص حقوقی، 112 هزار میلیارد تومان از طریق مالیات بر درآمد و 22 هزار میلیارد تومان از طریق مالیات بر ثروت وصول شده است.

در بخش مالیات بر کالاها و خدمات نیز 175 هزار میلیارد تومان از طریق مالیات ارزش افزوده، 11.8 هزار میلیارد تومان از طریق مالیات نقل و انتقال خودرو و 10 هزار میلیارد تومان از طریق مالیات شماره‌گذاری خودرو وصول شده است.

همچنین در مجموع از محل صادرات مواد خام و نیمه خام 19 هزار میلیارد تومان مالیات وصول شده است.

نکته قابل توجه در این گزارش، سهم بالای مالیات بر ارزش افزوده در بین سایر مالیات‌ها است که نشان دهنده نقش مهم این مالیات در تامین منابع درآمدی دولت است. در این گزارش ذکر شده که منابع مبلغ مذکور تفکیک نشده و رقم نهایی باید بین سازمان امور مالیاتی و گمرک توسط سازمان برنامه و بودجه تقسیم شود.

جزئیات مالیات‌های وصولی در ۱۰ ماهه ابتدایی سال جاری در جداول زیر قابل مشاهده است:

1402112112023846293590410

14021121120306203293590510