اما محمود نجفی عرب، رییس اتاق بازرگانی تهران اعتقاد دارد قوانینی که ما در ایران داریم به اندازه‌ای زیاد و ناکارا هستند که نقشی جز ضربه زدن به اقتصاد ایران ندارند.

او که در حاشیه نمایشگاه بین المللی اتواکسپو تهران با اکوایران گفت و گو کرد، برای توضیح این مسئله صنعت خودرو را مثال زد.