به گزارش اکوایران، در این برنامه بررسی می‌کنیم که کسری عملیاتی سرانه در کشور چقدر است و اندازه آن با بودجه کدام دو وزارتخانه هم اندازه است؟

میلی، رییس‌جمهور جدید آرژانتین با تبر به جان چند وزارتخانه افتاده که کسری بودجه را حل کند، حالا اگر در ایران کسی بخواهد کسری بودجه را حل کند، باید سراغ کدام وزارتخانه‌ها برود؟