در این نشست به بررسی نیازهای شرکت پتروپالایش اصفهان، شرکت مشعل پویا به عنوان یکی از شرکت های زیرمجموعه این هلدینگ و پتروشیمی قدیر جهت اطلاع شرکت های دانش بنیان پرداخته شد. 

همچنین مباحث مربوط به  توانمندی های شرکت های دانش بنیان جهت شکل گیری اقتصاد پویا و آگاهی این پتروشیمی ها ارائه شد.

رئیس بررسی منابع و پشتیبانی ساخت داخل هلدینگ پتروپالایش اصفهان می گوید: مهندسی معکوس در ساخت تجهیزات در داخل کشور یک علم است و همه صنایع اعم نفت،‌ فولاد،‌ پالایش و ... مبتنی بر مهندسی معکوس هستند. بر همین اساس بسیاری از قطعات به نوعی بومی‌سازی می شوند.

امیر سخنورنیا،  ضمن بیان این نکته به ارائه تقاضاها، ساختارها و سازو کارهای موجود برای ارتباط با شرکت های دانش بنیان می پردازد.