عبدل رسول شهریاری مدیرعامل پتروسلامت خلیج فارس می گوید: سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت معمولا به کارکنان رسمی صنایع پتروشیمی خدمات ارائه می دهد. 

او افزود: یکی از عوامل تاسیس شرکت پتروسلامت این است که در دهه اخیر خدمات سازمان درمان و بهداشت صنعت نفت کاهش پیدا کرد. این شرکت به عنوان بازوی بهداشت و درمان خلاهای آن را در مناطقی که پتروشیمی ها حضور دارند، پر می کند.

شهریاری در خصوص ارائه خدمات این شرکت گفت: در تمام پتروشیمی ها و پالایشگاه ها درون مجتمع درمانگاه وجود دارد.