او افزود: مرحله اول تحول دیجیتال داشتن استراتژی و برنامه است. در شرکت توسعه فناوری مدبران، ۸ پروژه تعریف شده، همچنین بحث امنیت در حوزه دیجیتال بسیار مهم است که این کار را  کردیم.

 او در خصوص اقدامات در حوزه امنیت گفت: در سال های اول تمرکز بر زیرساخت ها و دیتاهای امنیت است و در سال های آتی هوش مصنوعی را پیگیری خواهیم کرد. این تحولی است که همه صنایع باید به سمت آن‌ بروند در غیر این صورت قدرت رقابت خود را از دست می دهند.