عبدالناصر همتی، رییس کل پیشین بانک مرکزی اعتقاد دارد مقصر این موضوع بانک مرکزی نیست بلکه سیاست‌های بالادستی است که بر دوش آن گذاشته شده است.

سیاستی که بانک مرکزی را به خریدار ارز نفت تبدیل کرده و مقامات بالا انتظار تثبیت نرخ ارز از آن را دارند. اما کافی است تا سر و کله یک تحریم جدید پیدا شود تا این نظم بر هم بخورد.