به گزارش اکوایران؛ بعد از شکست گندمکاران در مقابل دولت در سال زراعی سپری شده در تعیین نرخ تضمینی گندم، امسال کشاورزان به دنبال تحقق اهداف قیمت‌گذاری خود برای سال زراعی جاری هستند؛ هدفی که در همان ابتدای امر و با غیبت نمایندگان دولت در جلسه شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی تحقق آن را با اما و اگر روبرو کرد و این شائبعه را به وجود آورد که در سال جاری هم شاهد تکرار داستان سال گذشته برای تعییین نرخ خرید تضمینی خواهیم بود. 

جلسه شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی قرار بود روز گذشته برگزار شود، اما غیبت نمایندگان دولتی، موجب شد تا جلسه شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی برای تعیین تکلیف قیمت ۳۲ قلم کالای اساسی از جمله گندم به دوشنبه هفته آینده موکول شود.

 پیشنهاد برخی گندم کاران برای نرخ جدید خرید تضمینی گندم در سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ مبلغ ۲۳ هزار تومان در هر کیلو است و بعضی دیگر این عدد را ۲۱ هزار تومان و عده‌ای هم قیمت واقعی گندم را ۲۲ هزار و ۳۰۰ تومان اعلام می‌کنند، اما اینکه چه رقمی از جلسه بیرون آید هنوز مشخص نیست.

تعیین قیمت تمام شده گندم برای خرید تضمینی در کشور با معیار قرار دادن ۴ شاخص «هزینه واقعی تولید به اضافه سود متعارف»، «قیمت جهانی»، «حفظ رابطه مبادله داخل و خارج بخش کشاورزی» و « آخرین نرخ تورم اعلامی مرکز آمار ایران» تعیین می‌شود.