به گزارش اکوایران؛ داده‌های اعلام شده از سوی گمرک نشان می‌دهد ارزش صادرات غیرنفتی در بازه زمانی مورد بررسی برابر با 40 میلیارد و 472 میلیون دلار بوده که از این میزان ۲۴ میلیارد و ۳۰۲ میلیون دلار توسط ۱۰۰ صادرکننده انجام گرفته و با این شرایط این 100 صادرکننده توانسته‌اند 60 درصد از ارزش واردات را به خود اختصاص دهند. از سوی دیگر براساس ارزیابی صورت گرفته در این مدت کمی بیش از 113 میلیون تن کالا وارد کشور شده که سهم این 100 گروه برابر با 53 درصد بوده است.

بررسی صورت گرفته نشان می‌دهد از مجموع ۱۰۰ صادر کننده نخست کشور، ۵۷ شرکت در حوزه پتروشیمی، نفت و گاز فعال هستند. با توجه به گزارش منتشر شده می‌توان گفت از مجموع کشورهای مذکور در ده ماهه سال جاری ۹۱ صادر کننده شخصیت حقوقی و ۹ صادرکننده شخصیت حقیقی داشته اند.

وضعیت واردکنندگان اول

اما وضعیت 100 واردکننده اول کشور در مدت زمان مورد بررسی چگونه بوده است؟ براساس این گزارش در این مدت ۱۹ میلیون و ۶۹ هزار تن کالا به ارزش ۲۰ میلیارد و ۳۶۳ میلیون دلار توسط ۱۰۰ واردکننده انجام گرفته است که ۵۸.۳۵ درصد از وزن و ۳۷.۴۶ درصد از ارزش کل واردات کشور را به خود اختصاص داده اند. براساس داده‌‌های اعلام شده در این مدت مجموع واردات کالا به کشور به لحاظ ارزشی برابر با 54 میلیارد و 359 میلیون دلار و‌ حجم کالای وارداتی نیز در این مدت 32 میلیون و 683 هزار تن بوده است.

بر اساس این گزارش در ۱۰ ماهه سال جاری در مجموع ۶۰۰ هزار و ۸۸۸ فقره اظهارنامه صادراتی توسط ۷ هزار و ۸۰۳ شخص حقوقی و حقیقی و ۲۹۱ هزار و ۶۳۸ فقره اظهارنامه وارداتی توسط ۲۲ هزار و ۸۳۴ شخص اعم از حقوقی و حقیقی از گمرکات کشور ترخیص قطعی شده است. با توجه به این گزارش می‌توان گفت ۱۰۰ واردکننده نخست کشور دارای شخصیت حقوقی بودند.