به گزارش اکوایران؛ در اطلاعیه سامانه جامه تجارت آمده براساس تصویب هیات وزیران از ابتدای سال ۱۴۰۳ مبلغ کارمزد ثبت سفارش در هر یک از رویه‌های افتتاح، ویرایش خواهد شد. براساس این اطلاعیه تمدید و ویرایش همزمان به شکل زیر محاسبه خواهد شد:

۱- افتتاح: مبلغ کارمزد ثبت سفارش در فرایند افتتاح معادل ریالی یک دو هزارم مجموع مبلغ فوب کالاها، هزینه حمل و سایر هزینه‌ها در زمان پرداخت خواهد بود.

۲- ویرایش: مبلغ کارمزد ثبت سفارش در فرایند ویرایش معادل ریالی یک دو هزارم مابه التفاوت ارزی مجموع مبلغ فوب کالاها، هزینه حمل و سایر هزینه‌ها در درخواست جاری و درخواست قبلی پرونده ثبت سفارش خواهد بود.

۳- تمدید: مبلغ کارمزد ثبت سفارش در فرایند تمدید معادل ریالی یک دو هزارم مجموع مبلغ فوب کالاها (تنها برای آن دسته از کالاهایی که تگ ترخیص آنها برابر با ترخیص نشده است)، هزینه حمل و سایر هزینه‌ها در زمان پرداخت خواهد بود.

۴- تمدید / ویرایش همزمان: محاسبه مبلغ کارمزد در این حالت «دقیقا» مشابه حالت تمدید خواهد بود.

از سوی دیگر براساس اطلاعیه این سامانه «مبلغ کارمزد ثبت سفارش در فرایند تمدید برای پرونده‌هایی که ابزار پرداخت آنها یکی از موارد اعتبار اسنادی یا بروات اسنادی بوده و ابزار پرداخت آنها نیز دارای اعتبار است، معادل ریالی ۱۰۰ یورو در زمان پرداخت خواهد بود». از سوی دیگر «مبلغ کارمزد ثبت سفارش در فرایند تمدید / ویرایش همزمان برای پرونده‌هایی که ابزار پرداخت آنها یکی از موارد اعتبار اسنادی یا بروات اسنادی بوده و ابزار پرداخت آنها نیز دارای اعتبار است، «دقیقا» مشابه مورد ۲ خواهد بود».

همچنین «در صورتی که برای یک ردیف کالای ثبت‌سفارش، بخشی از کالا ترخیص شده باشد و کاربر قصد داشته باشد که از مزیت عدم پرداخت کارمزد برای کالاهای ترخیص شده استفاده کند، می‌بایست آن ردیف کالا را به میزان ترخیص شده رسانده و مابقی را بر روی ردیف کالای جدیدی ثبت کند».

در این اطلاعیه همچنین آمده «در هر صورت حداقل میزان کارمزد قابل پرداخت برای پرونده‌های ثبت سفارش در فرایندهای افتتاح، ویرایش، تمدید و تمدید / ویرایش همزمان معادل ریالی ۱۰۰ یورو در زمان پرداخت خواهد بود».

براساس خبر اعلام شده تغییرات مذکور از ابتدای سال ۱۴۰۳ در فرآیند ثبت‌سفارش در سامانه جامع تجارت اعمال خواهد شد.