او با اشاره به ویژگی‌های کرمان به لحاظ معدنی و کشاورزی گفت: در کرمان ما مسیر ترانزیتی خوبی داریم ضمن اینکه سه منطقه اقتصادی داریم.

فداکار افزود: ما در دولت در نقش پادو سرمایه‌گذار تلاش می‌کنیم سرمایه‌گذار بیاید و سرمایه‌گذاریش انجام شود.

او در مورد اینکه محدودیت منابع آبی تهدیدی برای استان هست یا نه؟ گفت: الان مشکلی برای تامین آب نداریم. حتی می‌خواهیم از خط صنعت آب شرب را تامین کنیم.