شاخص بهره‌وری کل عوامل تولید در این گزارش با نام کارایی عوامل تولید در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ در شرکت‌های دولتی ۱۱.۴ درصد رشد داشت، اما نسبت به وضع مطلوب همچنان فاصله دارد.

او می‌گوید: تقریبا تمام اضلاع موضوع شرکت‌های دولتی حول محور این بحث است که باید نظام حقوق و دستمزد شرکت‌ها اصلاح شود. ما پیگیر هستیم تا این موضوع و اتصال به بهره‌وری حل شود؛ چراکه بسیار بر ضد عدالت است فردی که عملکرد خوبی دارد با فردی که ندارد، در نظام حقوق و دستمزد یکسان دیده شوند.