ادهمی معتقد است برای توسعه استان باید دیگر سرمایه‌گذاران متحمل ریسک شوند و به دیگر کارآفرینان منطقه نیز کمک کنند.

او همچنین تاکید می‌کند که به دلیل ظرفیت‌های نهفته بالای کرمان بسیاری از سرمایه‌گذاران می‌توانند در فضایی بازتر به رشد خود کمک کنند و از این فرصت بکر بهره بیشتری ببرند.