تاکنون، شرکت‌های چینی چندین ماهواره آزمایشی و عملیاتی را به مدار فرستاده‌اند، اما هنوز موشکی به پیشرفتگی فالکون ۹ اسپیس‌ایکس نساخته‌اند.

هزینه بالای ورود به این صنعت، چالشی بزرگ برای چین است. از سوی دیگر، مزایایی مانند دسترسی به بازار جهانی و ارائه خدمات اینترنت پرسرعت، انگیزه‌ای قوی برای ادامه این رقابت است.

چین با همکاری‌های بین‌المللی و سرمایه‌گذاری در فناوری‌های جدید، به دنبال تبدیل شدن به یک قدرت فضایی پیشرو در جهان است.