اما آیا کودکان از اینکه تصاویرشان در فضای مجازی اینگونه منتشر شود، احساس رضایت دارند؟ برخی از فعالان حقوق کودک این اقدام را در رده کار کودک تلقی می‌کنند اما برخی دیگر معتقدند که این اقدام آنچنان هم وضعیت کودکان را به خطر نمی‌اندازد.

در قسمت اول ویژه برنامه «حقوق فراموش شده» در گفت‌وگو با «حمید قنبری» حقوقدان به بررسی این موضوع پرداختیم. این برنامه به مباحثی می پردازد که در در سال های اخیر در عرصه اقتصاد و جامعه ایران وارد شده، اما هنوز نظام حقوقی سراغ آنها نرفته است.