به گزارش اکو ایران، ایران خودرویی ها در حالی خط تولید "ری را" را افتتاح کردند که حدود 19 ماه پیش از این محصول جدید خود رونمایی کرده بودند.

"ری را" که عنوان نخستین خودروی کراس اوور تولید داخل را یدک می کشد اسیر تنبلی مدیران ایران خودرو شد و فاصله میان رونمایی تا افتتاح خط تولید این خودرو حول و حوش 19 ماه فاصله را به خود می بیند.

نکته قابل توجه درباره "ری را" این است که این خودرو را رضا فاطمی امین، وزیر پیشین صمت، رونمایی کرد اما عباس علی آبادی، وزیر فعلی صمت، خط تولید آن را افتتاح کرد.

البته همین اتفاق برای مدیرعامل ایران خودرو نیز تکرار شد. زمانی که فاطمی امین از "ری را" رونمایی کرد، مهدی خطیبی در قامت مدیرعامل ایران خودرو، وزیر پیشین صمت را همراهی می کرد اما در زمان افتتاح خط تولید علیمردان عظیمی، به عنوان مدیر عامل ایران خودرو در کنار علی آبادی در افتتاح خط

تولید "ری را" حاضر شد.

بنابراین "ری را" دو وزیر و دو مدیر عامل را در عکس های یادگاری از مراسم رونمایی و افتتاح خط تولید در کنار خود می بیند هیچ بعید نیست زمانی که ایران خودرویی ها قصد دارند در مراسمی اولین "ری را" را به بازار بفرستند یک وزیر و یک مدیر عامل دیگر در مراسم یاد شده حاضر باشند.

به نظر می رسد همین تغییرات پی در پی در سطوح مدیریت کلان صنعت خودرو سبب شده تا شرکت های خودروساز با انواع و اقسام چالش ها روبرو شوند.

فاطمی امین در زمان رونمایی از "ری را" وعده داده بود تا این محصول جدید ایران خودرو سال 1402 به تولید انبوه برسد و به بازار عرضه شود اما سال 1402 در شرایطی رو به پایان است که تا اینجا خط تولید این خودروی کراس اوور افتتاح شده و به نظر می رسد تا رسیدن این محصول به بازار همچنان راه درازی پیش پای ایران خودرویی ها قرار داشته باشد.