تنها جریانی که این هفته در بازار حضور داشت بی‌جریانی و رکود بود. به طوریکه برخی از فعالان گفتند گویی خاک مرده در این بازار پاشیده‎‌اند. این روزها پیش‌بینی بازار خودرو به این بستگی دارد که می‌خواهید خودرو بخرید یا می‌خواهید خودرو بفروشید.

حتی ممکن است در موضع فروش با یک نگاه به بازار بروید و در موضع خرید دیدگاهی کاملا متضاد با نظر قبلی خود پیدا کنید!