به نظر می رسد بازار خودرو وارد هرج و مرج قیمتی شده و هر یک از فروشندگان نیز بی توجه به آیتم های موثر روی قیمت بازاری خودرو، نسبت به تعیین قیمت خودروی در اختیار خود اقدام می کنند. 

کوییک معمولی در هفته که گذشت با افت حدود چهار درصدی در صدر جدول کاهش قیمت قرار داشت. این خودرو با قیمتی حول و حوش ۳۶۵ میلیون تومانی در دسترس خریداران قرار دارد. هایما اس ۷ پلاس نیز با افت سه درصدی در جایگاه دوم جدول کاهش قیمت قرار گرفت.

پژو ۲۰۷ دو رنگ با گیربکس اتوماتیک توانست قیمت خود را ظرف یک هفته حدود پنج میلیون تومان افزایش داده و به حوالی ۸۴۰ میلیون تومان برساند. 

پژو پارس سال نیز جای پای خود را با رشد پنج میلیون تومانی قیمت در کانال ۶۰۰ میلیون تومانی محکم کرد.