او در نشست «آسیب شناسی مهاجرت نخبگان» که روز یکشنبه در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد، می‌گوید که دلیل این موضوع ایجاد امید بود. ظریف تاکید می‌کند: «همان امید بود که میزان تورم را پایین آورد و میزان رشد را بالا برد، وگرنه اتفاق خاصی رخ نداده بود.»