او با مرور عملکرد دولت‌های مختلف از جمله اروپایی و آسیایی و حتی همسایگان نشان می‌دهد، کشورهای مختلف چطور زمان بندی می‌کنند که شرکت‌های خصوصی براساس اصول بین المللی مسئولیت اجتماعی خود را انجام و سپس گزارش دهند.
کردونی افزود: حتی کشور چین که حاضر نیست به هیچ کجا جواب دهد ؛ اعلام می‌کند برای جلب سرمایه‌گذاران شرایطی را فراهم می‌کند که شرکت‌هایش براساس استاندارد اتحادیه اروپا گزارش پایداری دهد.
او با اشاره به اینکه خطر سبزشویی در میان شرکت‌های مختلف با وجود قوانین سختگیرانه نیز وجود دارد؛ تاکید کرد: نباید رگولاتوری شرکت‌ها در CSR به صورت مدیریت ریسکی باشد. باید به کسب و کار کمک کنیم گزارش صحیحی از آثار مثبت و کنترل آثار منفی خود ارائه کنند.