به گفته عضو وابسته گروه علوم مهندسی فرهنگستان علوم این کشور توان زیستی بیش از ۵۰ میلیون نفر را ندارد. عمده گرفتاری ما در سیاست‌های ابلاغی کلان بالادستی است که تابع یک سری نظرات دیگری است. ما در برنامه هفتم توسعه بحث‌های محیط‌زیست و مخاطرات طبیعی را نداریم.