به گزارش اکوایران، کشورهای عضو شورای همکاری امروز یکشنبه ادعا کردند که منابع میدان نفتی «الدره» در مرز عربستان و کویت، تنها متعلق به این 2 کشور است.

به نوشته میدلیست نیوز، کشورهای عضو شورای همکاری در بیانیه پایانی نشست خود در ریاض بر این مساله تاکید کردند. بیانیه این نشست، هرگونه ادعا مبنی بر داشتن حق در این میدان به جز کویت و عربستان را رد کرده است.

بیانیه پایان نشست شورای همکاری اشاره دارد که مالکیت منابع این میدان به صورت مشترک تنها متعلق به کویت و عربستان است.

این میدان در 1967 کشف شده و همواره مورد اختلاف میان کویت و ایران بوده است.