به گزارش اکوایران، بررسی‌ها نشان می‌دهد که در حال حاضر حزب آلترناتیو برای آلمان به دومین حزب سیاسی محبوب در این کشور تبدیل شده است، حزبی که با نئونازی‌ها مقایسه می‌شود!

قدرت گرفتن این حزب از نگاه بسیاری از تحلیل‌گران سیاسی، زنگ خطر را برای ثبات سیاسی در آلمان به صدا درآورده است. به اعتقاد این تحلیل‌گران، حزب آلترناتیو برای آلمان به عنوان یک حزب راست افراطی، می‌تواند مشکلات سیاسی بزرگی را برای این کشور ایجاد کند. با این حال، محبوبیت این حزب در میان مردم افزایش پیدا کرده است و می‌تواند در انتخابات سال ۲۰۲۵ به قدرت هم دست پیدا کند.

پرسش این است که چطور در آلمان، این حزب به قدرت رسید و زنگ خطر را برای ثبات سیاسی در این کشور به صدا درآورد؟

در ویدیوی بالا توضیح داده شده است که آلمان از کجا به موقعیت سیاسی امروزش رسید و این مسئله چه درسی برای سایر کشورها خواهد داشت؟ به عبارت ساده‌تر، اصل ماجرای بحران آلمان در این ویدیو بیان شده است.