در این برنامه تلاش می‌کنیم که با کمک بعضی داده‌ها و مشاهدات، بعضی اعداد تخمین زده شده را برای تعداد مهاجران افغان در ایران بسنجیم.